Majken

“Der er rigtig mange ting, der kan udløse stress og skabe mistrivsel i
arbejdslivet. Men der er mindst lige så mange ting, virksomheden kan
gøre for at forebygge og håndtere stress og mistrivsel på en effektiv måde.
At sikre trivsel og vækst kræver viden, inspiration og prioritering.”

Signature

Læs de to kursusfoldere her.

Kurserne afholdes både som internt kursus på en virksomhed og som åbent kursus.

Bootstrap Slider
LEDELSE OG LEDERUDVIKLING

Ledelse og lederudvikling er helt centrale begreber, når virksomheder målrettet skal arbejde med at sikre og højne trivsel og vækst. For at skabe og vedligeholde en sund og udviklende arbejdsplads, der opnår resultater, kræves dygtige ledere.

TRIVSEL OG STRESS

Virksomheder, der lykkes med at skabe trivsel og forebygge stress, oplever større engagement og produktivitet, lavere sygefravær og øget arbejdsglæde. Et øget fokus på dette område giver mærkbare resultater, også på bundlinjen. Trivsel skaber vækst – for den enkelte og for virksomheden.

RÅDGIVNING OG VIRKSOMHEDSORDNING

Når en ansat ikke trives, er det afgørende at yde kvalificeret hjælp og støtte, og den findes ikke altid i virksomheden. Det er derfor en fordel at have adgang til ekstern psykologisk rådgivning og behandling, og at virksomheden inddrages som en relevant part i de enkelte forløb.

Blom Søefeldt     •     Erhvervspsykologisk rådgivning     •     August Bournonvilles Passage 1     •     1055 København K     •     mail@blomsoefeldt.dk+45 60 40 72 10